Tutkimus

’Vuosi haudassa’ -hankkeessa seurataan kahden hautakuopan ’elämää’ yhden vuoden ajan. Eri syvyyksiin kaivettujen ja umpeen luotujen hautojen olosuhteita tarkastellaan yhdistämällä toisiinsa arkeologian ja luonnontieteiden menetelmin saatavia havaintoja.

Tutkimuksessa seurattavat haudat sijaitsevat Lounais-Suomessa ristiretkiajalle ja varhaiseen keskiaikaan ajoittuvan ruumiskalmiston alueella. Simuloidut ruumishautaukset on sijoitettu autenttisten 1100-luvun hautojen paikoille niiden alkuperäiseen syvyyteen. Hautakuopat on tutkittu arkeologisesti ennen seurannan aloittamista.

Hankkeen kautta toivotaan saavan yksityiskohtaista tietoa haudan sisällä tapahtuvista erilaisista prosesseista. Tarkoituksena on näiden kautta esimerkiksi selvittää, miksi syvemmässä haudassa on orgaaninen aines säilynyt meidän päiviimme asti, kun taas matalampaan kaivetussa haudassa on kaikki maatunut täysin näkymättömiin.

Mittalaitteisto tallentaa erilaista tietoa hautojen olosuhteista tunnin välein kaikkiaan yhden vuoden ajan. Anturien tallentamaa dataa analysoidaan tutkittavien hautojen välillä, mutta tietoa tullaan myös vertailemaan esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen lähimmän säähavaintoaseman aineistoon. Tutkimuksesta saatava aineisto tullaan julkaisemaan sekä tieteellisesti että yleistajuisesti.

”Meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä, odotellaan siellä. Ja vaikka moni odottaa innokkaasti, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä” (YUP)