Vuosi haudassa – A Year in the Grave

Viimeinen naula arkkuun, arkku kuoppaan ja metri multaa päälle. Mitä maan sisässä sitten tapahtuu?
Tässä arkeologian ja luonnontieteiden menetelmiä yhdistävässä kokeellisessa tutkimuksessa tarkkaillaan kahden eri syvyyteen kaivetun hautakuopan olosuhteita yhden vuoden ajan. Hautauksia simuloivat miniarkut on sijoitettu oikeaan ruumiskalmistoon autenttisten 1100-luvulle ajoittuvien hautojen paikoille. Haudat on arkeologisesti tutkittu ennen hankkeen aloittamista.

The final nail in the coffin, coffin in to the grave and three feet under. What happens beneath the soil after that?
This experimental study observes the circumstances of two different grave pits during a whole year with the methods of natural sciences and archaeology. Miniature coffins are located in real graveyard in authentic graves dated back to the 12th century. The graves has been archaeologically excavated before this project started.

”If you want to be a good archaeologist you gotta get out of the library” (I. Jones)